#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2560
เกียรบัตร
รวม MB
ทั้งหมด GB
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
0
8.68
0.02
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
0
26.84
0.04
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
0
6.71
0.02
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
0
11.39
0.02
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
0
9.16
0.02
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
0
18.06
0.03
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
0
5.18
0.01
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
1
16.94
0.03
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
0
207.41
0.23
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
0
46.95
0.06
11 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 esan67.kanthalak.com
5
114.81
0.13
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2559
เกียรบัตร
รวม MB
ทั้งหมด GB
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
4
35.67
0.04
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
0
8.15
0.01
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
110
449.34
0.48
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
1
14.83
0.02
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
1
8.03
0.01
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
3
11.22
0.02
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
0
6.29
0.01
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
189
815.92
0.86
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
0
169.3
0.18
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
0
7.05
0.01
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)
0
17.82
0.03
12 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
2
10.86
0.02

ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com