#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2560
เกียรบัตร
รวม MB
ทั้งหมด GB
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
0
8.68
0.02
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
99
484.01
0.52
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
1
11.65
0.02
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
0
11.39
0.02
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
0
9.16
0.02
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
0
18.06
0.03
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
18
44.53
0.05
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
0
12.16
0.02
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
0
207.41
0.23
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
0
46.95
0.06
11 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 esan67.kanthalak.com
221
1357.64
1.43
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2559
เกียรบัตร
รวม MB
ทั้งหมด GB
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
67
296.02
0.32
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
82
322.02
0.34
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
49
164.47
0.18
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
63
216.46
0.23
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
54
194.84
0.21
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
30
83.54
0.09
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
34
94.21
0.1
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
164
694.87
0.73
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
15
171.02
0.18
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
86
306.51
0.33
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)
0
17.82
0.03
12 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
61
77.45
0.09

ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com